Loštice a okolí

21.12.2020   František Marada  


Loštice a okolí

Největší turistickou zajímavostí je nepochybně Litovelské Pomoraví, které bylo vyhlášeno chráněnou krajinnou oblastí roku 1990 a rozkládá se v nivě Řeky Moravy od Mohelnice k Olomouci.

Je mimořádně vzácným a ojedinělým územím evropského významu tvořeným sítí bočních ramen Moravy a lužními lesy. Žijí zde vzácné druhy živočichů a vyskytuje se zde mnoho nádherných rostlin.

Poznat tuto krajinu je možné i díky mnohým cyklistickým trasám, které touto oblastí prochází.

Nejvýznamnější cíle