Jste zde: Region mohelnicko  >  Přírodní rezervace Moravičanské jezero (Moravičany)

Přírodní rezervace Moravičanské jezero (Moravičany)

Významná ornitologická přírodní rezervace v blízkosti obce Moravičany. Hnízdí zde více jak 10 ohrožených druhů ptáků.

GPS: 49.76831111N, 16.96298889E


Fotogalerie

 

Významná ornitologická přírodní rezervace

Přírodní rezervace s výměrou 92,15 ha chrání jezero vzniklé těžbou štěrkopísku. Ze vzácných rostlin se zde vyskytuje cídivka peřestá a jezero je významným hnízdištěm ptactva.

V roce 2003 zde byl realizován monitoring ptáků v hnízdním období a získané výsledky zachycují hnízdění 70 druhů ptáků v počtu cca 332 párů, včetně druhů kriticky ohrožených (1), silně ohrožených (6) a ohrožených (7).

Velmi cenné je úspěšné hnízdění 1 páru kriticky ohroženého bukáčka malého a potěšující hnízdění 2 – 3 párů silně ohrožené bekasiny otavní, druhu vázaného na zamokřené louky.

Celkový zjištěný počet 70 hnízdících druhů ptáků je dokladem ornitologického významu této přírodní rezervace

Kontakty

Adresa

 

GPS
49.76831111N, 16.96298889E

Mapa