Jste zde: Region mohelnicko  >  Kalendář akcí

Kalendář akcí

 

 

 

 

vzdálené maximálně: 5km 10km 20km 30km

Přidat akci

getLatPerKm() * $dRadius; $dAddLon = $oGC->getLonPerKmAtLat($dLatitude) * $dRadius; // Calculate the boundaries $dNorthBounds = $dLatitude + $dAddLat; $dSouthBounds = $dLatitude - $dAddLat; $dWestBounds = $dLongitude - $dAddLon; $dEastBounds = $dLongitude + $dAddLon; if ($mesic != 0 AND $rok != 0 AND $typ == 0) { $q = "SELECT idAkce,nazevAkceKategorie,idOrganizace,seoObjekt,latObjekt,lngObjekt,nazevAkce,seoAkce,perexAkce,nazevObjekt, DATE_FORMAT(startAkce,'%d. %m. %Y') as zacatek, DATE_FORMAT(stopAkce,'%e. %c. %Y') AS konec FROM akce INNER JOIN akcekategorie ON akce.typAkce = akcekategorie.idAkceKategorie INNER JOIN objekt ON akce.idObjektAkce = objekt.idObjekt WHERE activeAkce = '1' AND startAkce >= '" . $rok . "-" . $mesic . "-01' AND stopAkce <= '" . $rok . "-" . $mesic_do . "-31' AND latObjekt > $dSouthBounds AND latObjekt < $dNorthBounds AND lngObjekt > $dWestBounds AND lngObjekt < $dEastBounds ORDER BY startAkce "; } elseif ($mesic != 0 AND $rok != 0 AND $typ != 0) { $q = "SELECT idAkce,nazevAkceKategorie,idOrganizace,seoObjekt,latObjekt,lngObjekt,nazevAkce,seoAkce,perexAkce,nazevObjekt, DATE_FORMAT(startAkce,'%d. %m. %Y') as zacatek, DATE_FORMAT(stopAkce,'%e. %c. %Y') AS konec FROM akce INNER JOIN akcekategorie ON akce.typAkce = akcekategorie.idAkceKategorie INNER JOIN objekt ON akce.idObjektAkce = objekt.idObjekt WHERE activeAkce = '1' AND startAkce >= '" . $rok . "-" . $mesic . "-01' AND stopAkce <= '" . $rok . "-" . $mesic_do . "-31' AND latObjekt > $dSouthBounds AND latObjekt < $dNorthBounds AND lngObjekt > $dWestBounds AND lngObjekt < $dEastBounds AND typAkce = '" . $typ . "' ORDER BY startAkce "; } else { $q = "SELECT idAkce,nazevAkceKategorie,idOrganizace,seoObjekt,latObjekt,lngObjekt,nazevAkce,seoAkce,perexAkce,nazevObjekt, DATE_FORMAT(startAkce,'%d. %m. %Y') as zacatek, DATE_FORMAT(stopAkce,'%e. %c. %Y') AS konec FROM akce INNER JOIN akcekategorie ON akce.typAkce = akcekategorie.idAkceKategorie INNER JOIN objekt ON akce.idObjektAkce = objekt.idObjekt WHERE activeAkce = '1' AND (startAkce >= NOW() OR stopAkce >=NOW()) AND latObjekt > $dSouthBounds AND latObjekt < $dNorthBounds AND lngObjekt > $dWestBounds AND lngObjekt < $dEastBounds ORDER BY startAkce "; } $result = $mysqli_zm->query($q) or die(mysqli_error($mysqli_zm)); if ($result->num_rows == 0) { echo '

Nebyly nalezeny žádné akce.

'; } if ($result) { while ($row = $result->fetch_object()) { $dDist = $oGC->ApproxDistance($dLatitude, $dLongitude, $row->latObjekt, $row->lngObjekt); if ($row->idOrganizace == $idOrganizace) { $ob = '' . $row->nazevObjekt . ''; } else { $ob = '' . $row->nazevObjekt . ' '; } echo '' ; } } ?>
 
Zatrhnuté:
  Datum Název akce Místo Vzdálenost
' . $row->zacatek . '
(do ' . $row->konec . ')
' . $row->nazevAkce . ' ' . $row->nazevAkceKategorie . '
' . strip_tags($row->perexAkce) . '
' . $ob . ' ' . round($dDist, 0) . 'km
Zatrhnuté: