Jste zde: Region mohelnicko  >  Za mravenci na Rodlen a za historií na Obersko

Za mravenci na Rodlen a za historií na Obersko

přírodní památka - mraveniště - les - archeologické nálezy - pověsti

GPS: 49.7374733N, 16.8893453E


Fotogalerie

 

Rodlen i Obersko jsou dvě zastavení na Naučné stezce lišky Bystroušky. Pokud se vám nechce šlapat celý 22km okruh, můžete se vydat z Pavlova na kratší vycházku a navštívit tato dvě zajímavá místa. Z Pavlova musíte dojet nebo dojít do místní části Lechovice. Odtud pak po zelené turistické značce. Cesta vede lesem, takže se můžete poohlédnout po lesních plodech a houbách.  Na obou stanovištích najdete naučné panely se spoustou informací o daném místě. V Pavlově i v Lechovicích jsou pak také dětská hřiště s průlezkami.

Rodlen je přírodní památka, kde je předmětem ochrany četně zastoupená populace mravence lesního menšího. V tomto území bylo zaznamenáno až 800 jejich hnízd. Zkrátka cestou potkáte pěknou spoustu větších i menších mravenišť. Hnízdo lesních mravenců sestává z nadzemní a podzemní části. Vrchní část je pouze nadstavba nad podzemním hnízdem, které bývá jeden až dva metry hluboké. Mraveniště připomíná velkoměsto pro miliony obyvatel. Mravenci jsou velmi organizovaný sociální hmyz. Jejich sídlo obsahuje chodby, komnaty pro královny a prostory pro vajíčka a larvy. Chodby do nižších částí hnízd jsou uzavíratelné a mj. slouží k regulaci teploty, která je velmi důležitá pro aktivity mravenců, zejména pro vývoj plodů.

Pravěké hradisko Obersko bylo osídleno lidem lužické kultury od pozdní doby bronzové až do starší doby železné (1 000 – 500 př. n. l.). Jednalo se o opevněnou osadu oválného tvaru o rozměrech cca 350 x 80 m, situovanou na kopci, jež se tyčí nad soutokem řeky Třebůvky a potoka Radničky. Dodnes jsou po obvodu, mimo východní strany, patrné valy i příkop. Rovněž se zde nachází četné kameny – pozůstatky ochranného zdiva. Dle ústního podání sídlili na hradisku Obersko strašní obři. Vysvětlení této pověry je následující: Zdejší obyvatelé uctívali pohanské modly a popel svých zemřelých ukládali do popelnic, které jsou zde dodnes pod zemí nacházeny. Jednalo se zřejmě o keltské obyvatelstvo, o němž máme informace z antických pramenů a odtud také víme, že v tehdejší době měli lidé vysoké postavy a někteří dosahovali až 190 cm.

Kontakty

Adresa

GPS
49.7374733N, 16.8893453E

Mapa