Jste zde: Region mohelnicko  >  Kostel sv. Tomáše z Canterbury Mohelnice

Kostel sv. Tomáše z Canterbury Mohelnice

Nejvýznamnější církevní památka v Mohelnici s dominantou města, věží s hodinami. Předchůdcem byl farní kostel z 13. století. Zaujmou vás nádherné barokní interiéry.

GPS: 49.77738222N, 16.91888611E


Fotogalerie

 

Farní kostel, v jehož stavbě se prolíná hned několik slohů - gotika, renesance, baroko a posledně novogotické úpravy.

Na jeho místě stál farní kostel Panny Marie zmiňovaný roku 1247. Ve 14. století byl kostel rozšířen, poté ale vypálen husity a znovu zastřešen a vysvěcen až v roce 1480.

Zaujme přistavěnými barokními kaplemi a vzácnou funerální výzdobou z doby renesačního rozmachu Mohelnice. Výzdoba je spjata s působením faráře Valenina Schwarze (Nigra).

Nádherné jsou náhrobky Nigrovi rodiny, zejména pak náhrobek Nigrovi matky Anežky vytvořený podle grafického listu Albrechta Dürera.

Vznosné prvky interiéru pocházejí z období baroka, stejně tak i oltářní obraz sv. Tomáše z Canterbury od Josefa Františka Piltze.

V kostele je na přelomu roku vystavován Mohelnický betlém.

Historie kostela

Kostel sv. Tomáše z Canterbury je nejvýznamnější historickou památkou Mohelnice, v níž se prolínají různé slohy od gotiky, přes renesanci, baroko až po novogotické úpravy. Dříve zde stál farní kostel Panny Marie zmiňovaný roku 1247. Ve 14. století byl kostel rozšiřován, ale roku 1424 byl vypálen husity. Roku 1480 byl znovu zastřešen a vysvěcen. Další úpravy kostela proběhly v barokním stylu, kdy byly ke kostelu přistavěny dvě kaple – sv. Anny a sv. Kříže. Po roku 1841 došlo k dalšímu poškození kostela při požáru ve městě, což nakonec vedlo k novogotickým úpravám kostela prováděnými od roku 1886. Dokladem gotické obnovy kostela po husitském vpádu je síťová žebrová klenba presbytáře.

Z období renesančního rozmachu Mohelnice pochází vzácná funerální výzdoba kostela spjatá s mohelnickým farářem Valentinem Schwarzem (Nigrem). V kostele i na jeho vnějších zdech najdeme ojedinělý soubor renesančních figurálních náhrobků Nigrovy rodiny. Zvnějšku kostela je umístěn náhrobník jeho sestry Anny s motivem Kristova vzkříšení a působivý náhrobník Nigrovy matky Anežky, vytvořený podle grafického listu Albrechta Dürera. Deska náhrobku Valentinova otce je součástí rozsáhlejší kompozice, jejíž složku tvoří i malby na stěnách kostela. Naproti němu pak je zasazen náhrobek samotného Valentina, který si jej nechal vytesat již za svého života.

Baroko obohatilo kostel o dvě přístavby kaplí a o vznosné prvky interiéru, oltáře, kazatelnu či křtitelnici, dále např. o oltářní obraz sv. Tomáše z Canterbury od Josefa Františka Piltze. Novogotická přestavba pozměnila především novogotickým průčelím zdobeným kamennou rozetou.

 

Kontakty

Adresa

 

GPS
49.77738222N, 16.91888611E

Mapa