Jste zde: Region mohelnicko  >  Kaple sv. Rocha Úsov

Kaple sv. Rocha Úsov

Kaple na kopci u Úsova, kde se každý rok kolem 16. srpna koná vyhlášená pouť. Interiér kaple dominuje nádherná malba dokumentující založení kaple. Kaple je posledních deset let postupně renovována.

GPS: 49.79245556N, 17.01737778E


Fotogalerie

 

Kaple sv. Rocha stojí v polích na pahorku jihovýchodně od Úsova, viditelná je při cestě ze Stavenice. Každoročně se k ní kolem 16. srpna koná tradiční Úsovská pouť, vyhlášená v širokém okolí.

Kapli dala vystavět úsovská kněžna Anna, manželka Karla z Lichtenštejna kolem roku 1624 v naději na zabránění morové nákazy, jež se šířila Evropou v období třicetileté války. Kaple obdélníkovitého půdorysu byla zbudována v manýristickém slohu, z jejího původního vzhledu se však příliš nezachovalo.

Interiér kaple byl vybaven mimořádně kvalitním mobiliářem, dnes v něm nejvíce zaujme malba, která je cenná nejen uměleckou, nýbrž i dokumentární hodnotou. Obraz se vztahuje k založení kaple, dominují mu moroví patroni sv. Sebastián a sv. Roch, pod nimiž klečí skupina lidí v popředí s kněžnou Annou. Ta ve vztažených rukou drží model kaple sv. Rocha, která snad dokládá její původní podobu. Obraz zachycuje i okolní krajinu s budovou zámku, tehdy ještě v jeho renesanční podobě, kterou později změnila barokní přestavba. Na obraze je zachyceno šestispřeží běloušů vezoucích Annu k zámku, které dle pověsti na místě stavby kaple znenadání zastavilo a koně zde poklekli.
Anna to považovala za boží pokyn určující, kde má kaple stát.

Kaple roku 1962 vyhořela, od roku 1997 dochází k postupnému renovování kaple, kdy se provedlo např. restaurování nástěnných maleb, štuků a klenby a konzervace dřevěného oltáře.

Byla také provedena oprava střechy a impregnace střešní krytiny.

Pro odvážnější snoubence je zde možnost konání svatebních obřadů.

Kontakty

Adresa

 

GPS
49.79245556N, 17.01737778E

Mapa