Jste zde: Region mohelnicko  >  Hrad Bouzov

Hrad Bouzov

Jen pár kilometrů za správní hranicí regionu Mohelnicka se nachází jeden z našich nejkrásnějších hradů. Bouzovský hrad je znám nejen jako domov množství pohádkových královských rodin, ale v poslední době také díky atraktivnímu okolí, které nabízí bohaté vyžití nejen rodinám s dětmi.

GPS: 49.70480N, 16.88936E


Fotogalerie

 

Další lákavou nabídkou jsou akce různého typu pořádané přímo na hradě či v jeho malebném okolí. Pestrá je i nabídka prohlídkových okruhů, možná je také rezervace speciálních prohlídek (večerní, kostýmované...).

Historie hradu

První písemné zmínky o bouzovském hradu pocházejí z roku 1317, kdy jej založil Búz z Búzova (takhle zněl název obce Bouzov ve staročeštině). Původně to byl gotický hrad bergfritového typu, který byl rozšiřován ve druhé polovině14. a v 15. století. V roce 1558 hrad vyhořel, počátkem 17. a v první polovině 18. století pak proběhla jeho přestavba, jejíž radikálnější podoba se realizovala v letech 1895-1909 - tvář hradu vtiskl projektant George J. von Hauberrisser a byl to otisk pozdně historizujícího, romantizujícího stylu.

Hrad má oválný půdorys, je chráněn hradbou a doplněn čtyřmi podkovovitými nekrytými baštami, které se otvírají do prostoru parkánu. Nádvoří je na jihu, východě a severu obestavěno obytnými křídly, na západě je uzavřeno hradní zdí. Na nádvoří hradu můžeme obdivovat novorenesanční kašnu zakrývající studnu vytesanou ve skále do hloubky celých 52 m. Okolní krajinu budeme mít jako na dlani při pohledu z 58 m vysoké hlásky.

Předhradí tvoří dvě budovy a kaple Panny Marie, mosty vedoucí k hradu jsou vybudovány z lomového kamene a opracovaných pískovcových kvádrů. Kolorit hradu dotváří půvabný a vcelku rozsáhlý zámecký park. Je to přírodně krajinářský útvar založený v 19.-20.století v rámci přestavby hradu. V zadní polovině parku najdeme tzv. rytířské kolbiště. Příjezdová cesta k hradu je lemována lipovou alejí. K historickým památkám zde patří socha Jana Nepomuckého stojící vlevo od mostu a pocházející z roku 1714. Při svahu po cestě z obce k hradu nás jistě zaujme kostel sv. Gotharda, přestože je poněkud stíněn hradním majestátem. Je to jednolodní stavba s boční kaplí, v jejíž předsíni je umístěn reliéf Panny Marie. Kostel pochází ze 2. čtvrtiny 16. století. Patří k němu i ohradní zeď, neomítnutá, se sešikmenou korunou zdiva.

Současnost hradu

Od 1.1. 1994 je ve správě státní příspěvkové organizace Státní hrad Bouzov. Hrad je plně zařízen a vybaven. Mobiliář pochází převážně ze soukromých sbírek arcivévody Evžena Habsburského, částečně ze sbírek Německého řádu. Novodobé zařízení pak bylo vyrobeno speciálně pro objekt. Prohlídku hradu je možné od dubna do října absolvovat po třech okruzích, základním, velkém a speciálním. Samostatně přístupná je i věž. Množství atraktivit nabízí přilehlá Galerie v podhradí.

Galerie v podhradí

Galerie - „areál historické zábavy“ jak byla galerie svými zakladateli nazvána - byla založena již před osmi lety a nachází se v těsné blízkosti bouzovského pohádkového hradu. Specialitou zařízení jsou historicky laděné, zábavně naučné programy svým obsahem zaměřené na všechny věkové kategorie návštěvníků. Z nabídky letošních programů zmiňme např. Toulky do minulosti – v rámci tohoto programu návštěvníci shlédnou mučící a válečné nástroje a palné středověké zbraně včetně ukázek výstřelů, děti pak mají možnost zajít si na divadelní představení či užít si napětí při rytířském turnaji z gotické doby a pasování na rytíře.

Celý areál, ve kterém nabízené programy probíhjí, má rozlohu 5000 m2 a ze všech stran je uzavřený a dobře přehledný. V jeho centru se nachází amfiteátr se zastřešeným, stupňovitým hledištěm, kiryté pódium je vyzdobeno v duchu doby středověké.

Středobodem areálu je 15m vysoký „Trójský kůň“, zřejmě největší dřevěná stavba koně na světě, která je základem expozice válečných strojů. Lze si prohlédnout jeho vnitřní prostory s nainstalovanou výstavkou kreseb s historickou tématikou a vystoupit až do hlavy, na vyhlídku, která je ve výši 14-ti metrů. Dále se v objektu nachází expozice středověkých válečných strojů a palných zbraní, střelnice, dětské hřiště v podobě dřevěného hradu o čtyřech věžích, atd...

V rámci galerie se nachází též sklářská minihuť, která byla uvedena do provozu jako součást areálu „Galerie v podhradí“v roce 2002. V současné době je minihuť v provozu pouze v zimních měsících, vyrábí se zde dekorativní sklo hutní technikou (těžítka a skleněná zvířátka, repliky historického skla, apod.)

S Olomouc region Card právě zde máte vstup zdarma (běžná cena 120 Kč v roce 2012)

Kontakty

Telefon
585 346 202

Mobil
775 888 960

Internetové stránky
http://www.hrad-bouzov.cz/

E-mail
bouzov-hrad@seznam.cz

Adresa

Státní hrad Bouzov
Bouzov 8
783 25 Bouzov

GPS
49.70480N, 16.88936E

Mapa