Jste zde: Region mohelnicko  >  Brusův dům Mohelnice

Brusův dům Mohelnice

V tomto domě se nejspíše v roce 1518 narodil pražský arcibiskup Antonín Brus. Dům je součástí městských hradeb, jejichž pozůstatky jsou patrné především ve sklepě.

GPS: 49.77669722 N, 16.91675278E


Fotogalerie

 

Dokonce se spekuluje, zda právě tento dům nebyl biskupským hrádkem.

Výsledkem průzkumu, který proběhl v roce 1998 je konstatování, že s největší pravděpodobností pražský arcibiskup Antonín Brus spatřil světlo světa v roce 1518 v tomto domě. Musíme mít však na paměti, že zpracovatelé průzkumu tento závěr učinili nikoliv na základě přímého historického dokladu, ale pouze na základě ústní tradice a více či méně přesvědčivých indicií.

Dům byl součástí opevnění

Dům se nachází na ochranných městských hradbách, tvořících s objektem jeden celek. Nejstarší část objektu - sklepy - souvisí s výstavbou městského opevnění, tedy koncem 14. století. Ve sklepě je dochovaný pískovcový portál s lomeným obloukem, velmi hodnotná je valená klenba s lunetami v obou místnostech sklepa, datačně mluvíme o 15., max. polovině 16. století.

Přízemí bylo v této době shodné s dispozicí sklepa. Každá místnost měla samostatný vstup. Přízemní místnosti byly zastropeny dřevěnými trámovými stropy, v jedné ze stávajících místností je dochovaný původní strop. Výšku objektu lze v této době určit pouze hypoteticky, faktem zůstává, že výška domu musela být z obranných důvodů nižší než hradba.

Je Brusův dům bývalým biskupským hrádkem?

Zpracovateli stavebně historického průzkumu byl učiněn ještě jeden závěr, a sice, že tzv. Brusův dům tvoří někdejší tvrz, která stála na místě předkolonizačního biskupského dvora. Tvrz byla centrem samostatného opevnění, odděleného od města samostatným příkopem.

Význam tvrze zaniká poté, co se biskup Jan VI. z Valdštejna rozhodl přenést správu dominia na hrad Mírov a tvrz daroval mohelnickému fojtovi. Tvrz byla patrně totožná s biskupským hrádkem, zmiňovaným v roce 1302. Tento závěr je zcela odlišný od dosavadního tvrzení, kdy za biskupský hrádek je považován objekt dnešního muzea. Závěr vychází z archivních pramenů, kdy v mohelnické gruntovní knize z roku 1576 je údaj, že se prostor ulice Na Hradbách nazýval česky "na tvrzi". Další zmínky pochází z roku 1634, kdy je dům označen německy jako "pevnostní dům" nebo jako "pevnost u hradeb".

Mnohé vysvětlení by podal archeologický průzkum, který se snad jednou do budoucna podaří uskutečnit.

Zdroj: Městský úřad Mohelnice

 

Kontakty

Adresa

Brusův dům
Hradební 958/17
78985 Mohelnice

GPS
49.77669722 N, 16.91675278E

Mapa