Jste zde: Region mohelnicko  >  Archeologická lokalita Krčmy - Mohelnice

Archeologická lokalita Krčmy - Mohelnice

Jedna z mnoha zajímavých archeologických lokalit v okolí města Mohelnice byla objevena v jižním cípu města. Byla zde nalezena pohřebiště z doby bronzové i pozůstatky slovanského sídliště.

GPS: 49.76905833N, 16.91401944E


 

Na jižní straně dnešního města dokládají archeologické nálezy jak pohřebiště z doby bronzové, tak slovanské osídlení.

Lidé kultury lužické, kteří pohřbívali své mrtvé pod mohylami, v hojném počtu osídlili Mohelnicko v době bronzové a jejich mohylové pohřebiště snad stálo ještě v době slovanské na místě řemeslnické osady z 9. – 12. století v údolí potoka Újezdky, původní Mohelnice.

Tím by se vysvětloval název města, jež se nejčastěji interpretuje jako „místo u vody tekoucí mezi mohylami“.

Slovanská osada (Mohelnice – Újezd) archeologické vykopávky na severovýchodním okraji újezdského katastru objevily pozůstatky po slovanské řemeslnické osadě: keramické pece, stopy po obytných a hospodářských budovách a střepy bezuchých hrnců z pálené hlíny.

Kontakty

Adresa

 

GPS
49.76905833N, 16.91401944E

Mapa